عرض نتائج 1-4 من 1412

عرض لمنحة دراسية لفائدة الطلبة برومانيا

أبريل 18, 2023

  عرض لمنحة دراسية لفائدة الطلبة برومانيا   The application was announced by Roman Government  for students   1-For more details please visit the following link: http://www.imm.gov.ro/ro/2023/03/30/acordarea-de-burse-destudii-in-romania-pentru-cetatenii-straini-anul-universitar-20232024/  2-The deadline for the application is: April 01st to June,30th,2023   منحة دراسية لفائدة الطلبة برومانيا