IPPM Affich2

كلمة السيد مدير الجامعة

rec1899

إ.د.عبد الوهاب منصور

عميد الكلية :أ.د  عبد الوهاب منصور

الهيئات العلمية

 

النظام الداخلي

 

موقع الموظف

 

دروس على الخط

 

اصدارات الجامعة

 

منح جامعية

 

جديد الاستشارات

 

                               تفويج الطلبة                             الاجابات النموذجية                              عروض التكوين                           أرشيف الكلية

 

التصحيح النموذجي لإمتحانات السداسي الثاني خاص بكلية العلوم الدقبقة للسنة الجامعية :2018/2017

 

أخــر تحديث يوم :2018/05/29 على الساعة :  11:00 

 

 

 

التصحيح النموذجي لإمتحانات السداسي الثاني خاص بكلية العلوم الدقبقة للسنة الجامعية :2018/2017

 

أخــر تحديث يوم :2018/05/29 على الساعة :  11:00 

 

 

قسم الكيمياء

 

 

 - قسم الكيمياء :

 

 سنة ثانية  سنة ثالثة  سنة أزلى ماستر
 chimie.  3chimie graphia 
 /chim_anal.  phiso_chimie method_analyse 
/chimie_thiorique  chimie_trai organique_2 
chimi_organ  /spectroscopie  
english أخلاقيات_المهنة   
 termodinam  السطوح3chimie.pdf  
 tp_termodinam الطيفيchimie.pdf   
/tp_chim chimie_produits   
  modélisation_mol  

 

قسم الفيزياء

 

 - قســم الفيزيــاء : 

 

 سنة أولى  سنة ثانية  سنة ثالثة  سنة أزلى ماستر
 تاريخ_العلوم  mécaniq_felouid /blasema   /english
 anglais /micanique   /tp_physique  programation
chimie2  termodina  _tpفيزياء_و_إشعاع.  الأطياف_الذرية
informatique  /tp_tirmodinamiqe  أجهزة_الإستكشاف.  النمذجة_والمحاكات
 maths2  التحلبل_الطيفي أخلاقيات_المهنة   
physique2  الدوال_العددية  /تفاعل_المادة  
    فيزياء_الجسم_الصلب  

 

 

قسـم الإعلام الألي

 

- قســم الإعلام الألي :

 

 سنة ثانية  سنة ثالثة  سنة أولى ماستر
 Ascpect_juridique  app_mobiles  complixite_alghort
dev_app_web ABD principes_approches 
/Reseaux infographie  Relations_de_travail
 telegraphe  sécurité_infor  /syst_temps_reel